Współpraca

Swoje doświadczenie rozwijałam poprzez prowadzenie Terapii Indywidualnych i Rodzinnych w Centrum Terapii w Gdańsku. Współpracowałam także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, co pozwoliło mi na zdobycie doświadczenia z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

W ramach swoich obowiązków sporządzałam opinie na potrzeby Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Sądów Rodzinnych. Obecnie oprócz aktywnej praktyki psychologicznej prowadzę także zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu Metod Badania Osobowości oraz Psychoterapii. W swojej pracy stosuję Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu, które pozwoli Ci w stosunkowo krótkim czasie cieszyć się efektami Twoich wysiłków.

Współpraca z rodziną

Wspieram rodziny (w tym dzieci), które odczuwają trudności z komunikacją wewnątrz systemu rodziny, doświadczają kłopotów w nawiązaniu relacji z dzieckiem i/lub z partnerem na wszystkich etapach życia.

Współpraca indywidualna

W swojej pracy najczęściej wspieram osoby z objawami zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń psychosomatycznych, nerwic, depresji, skutków nadmiernego stresu (PTSD), zaburzeń obsesyjno-kompulsylnych (OCD), a także w kryzysie emocjonalnym.

Współpraca z rodzicami

Pomagam rodzicom w budowaniu satysfakcjonującej relacji z dziećmi, wspierając ich w kontekście różnic wychowawczych oraz w obszarze różnorodnych trudności wychowawczych, rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych u dzieci, a także podczas kryzysu psychicznego dziecka.

Interwencja kryzysowa

Wspieram osoby i rodziny z doświadczeniem przemocy, również te zobligowane do odbycia terapii przez sąd, odbytą terapię potwierdzam stosowym zaświadczeniem.

Opinie