O mnie

Od 2017 roku zajmuję się organizacją i prowadzeniem Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci, a także prowadzeniem Szkół dla Rodziców oraz indywidualnych konsultacji psychoedukacyjnych dla rodziców w oparciu o komunicjację bez przemocy

Wspieram osoby, które odczuwają trudności z komunikacją wewnątrz rodziny, doświadczają kłopotów w nawiązaniu relacji z dzieckiem lub z partnerem, na różnych etapach życia. Pomagam także rodzicom w kontekście różnic wychowawczych oraz z różnorodnymi trudnościami wychowawczymi i rozwojowymi u dzieci. Swoje doświadczenie rozwijałam poprzez prowadzenie Terapii Indywidualnych i Rodzinnych w Centrum Terapii w Gdańsku. W swojej pracy stosuję Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu.

Współpracowałam także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, co pozwoliło mi na zdobycie doświadczenia z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych, w ramach swoich obowiązków sporządzałam opinie na potrzeby Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Sądów Rodzinnych. Obecnie prowadzę także zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu Metod Badania Osobowości.

Opinie