Dzieci od 5 do 8 lat


Treningi Umiejętności Społecznych

Celem programy Przyjaciele Zippiego jest rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci. Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-8 lat. W programie wzięło już udział ponad milion dzieci na całym świecie, w różnych krajach i różnych kulturach. W ciągu 24 spotkań poprzez słuchanie opowiadań i wykonywanie ćwiczeń dzieci uczą się, jak znaleźć swoje własne rozwiązania problemów. Dzięki temu będą lepiej radzić sobie z trudnościami życiowymi i lepiej współpracować z innymi.

W efekcie realizacji programu zaobserwowano między innymi następujące zmiany:

 • większą liczbę pozytywnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • lepsze umiejętności społeczne dzieci;
 • poprawę atmosfery w relacjach z rówieśnikami;
 • zmniejszenie liczby zachowań antyspołecznych;
 • lepsze wyniki w nauce.

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach, korzystanie z pomocy i wsparcia ze strony innych – jest podstawą myślenia przez dziecko o własnym powodzeniu oraz budowania poczucia własnej wartości.

Szczegółowy program spotkań:

 1. Jestem pełen uczuć.
  CEL SPOTKAŃ: Doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania rozmaitych uczuć i określenie strategii radzenia sobie z tymi uczuciami.Niektóre dzieci mają trudności z prawidłowym określeniem tego co czują w różnych sytuacjach, a bez tej umiejętności trudno im opisać własne uczucia innym czy też znaleźć odpowiednie sposoby radzenia sobie z problemami. Z uwagi na trudności w wyrażaniu uczuć wobec innych, istnieje ryzyko, że nie będą w stanie poprosić o pomoc lub jej przyjąć. Mogą być też mniej chętne do jej udzielenia.

 2. Komunikacja.
  CEL SPOTKAŃ: Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć i słuchania innych.Jednym z najistotniejszych sposobów radzenia sobie z negatywnymi uczuciami jest rozmawianie z innymi o tym, co nas martwi. Umiejętność komunikowania się z innymi stanowi podstawę pomyślnego rozwiązywania problemów i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych.

 3. Czy jesteś moim przyjacielem?
  CEL SPOTKAŃ: Doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością. Poszerzanie u dzieci zdolności budowania udanych relacji może zapobiegać takich problemów, jak konflikty interpersonalne czy samotność. Są to umiejętności , które w istotny sposób zwiększają również możliwości radzenia sobie z trudnościami na co dzień.

 4. Rozwiązywanie konfliktów?
  CEL SPOTKAŃ: Doskonalenie u dzieci rozwiązywania konfliktów. Badania wskazują, że dzieci mogą nauczyć się rozwiązywania konfliktów, oraz że takie umiejętności ułatwią budowanie dobrych relacji z ludźmi.

 5. Przezwyciężanie zmiany i straty.
  CEL SPOTKAŃ: Doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą.Będziemy lepiej radzić sobie ze zmianą i stratą, jeśli zrozumiemy, że zmiany są nieodzowną częścią życia i mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Wiele dzieci wcześnie doświadcza straty w swoim życiu – rozwód rodziców, śmierć. Ta część spotkań koncentruje się na specyficznych zdolnościach dostosowywania się do sytuacji zmiany i straty.

 6. Umiemy radzić sobie z trudnościami.
  CEL SPOTKAŃ: Doskonalenie u dzieci zdolności do wykorzystywania strategii radzenia sobie z trudnościami w różnych sytuacjach.Rozróżniamy dwa rodzaje sytuacji trudnych. Po pierwsze, są sytuacje, których nie można zmienić, takie jak przeprowadzka do nowego miejsca albo doświadczenie śmierci kogoś bliskiego. W sytuacjach drugiego typu jak na przykład kłótnia z przyjacielem lub poczuciem osamotnienia istnieje możliwość zmiany okoliczności.

Konsultacje on-line z psychologiem dla rodziców dzieci w wieku 5+